Mezinárodní institut pro rodinu a dítě (MIRD)
International Family and Child Institute - Internationales Institut für Familie und Kind
  • výzkum v oblasti rodiny a dětí
  • péče o rodinu a děti
  • přispívání k ochraně rodiny a rodinných vazeb
  • podpora rodičovství
  • poradenská činnost
  • vzdělávací činnost
  • řešení výchovných, sociálních a finančních problémů souvisejících s péčí o dítě
  • řešení problematiky domácího násilí

Kontakt: mail@mird.cz